INTERNETOWA KSIĘGARNIA SZTUKI TERRA BLUE POLECA POWIEŚĆ PARADOKS JORGA STEINA

Szukaj

Zwroty i Reklamacje

Regulacje odnośnie do: 


Odstąpienie od umowy:

Dokonując u nas zakupu niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, przysługuje Ci na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

UWAGA! List (paczkę) z produktami do zwrotu lub reklamacji proszę wysyłać przesyłką rejestrowaną (poleconą) bez doliczenia kwoty pobrania na poniższy adres:

TELPRESS ATP

ul. Sobieskiego 11 CD18

40-082 Katowice

Przesyłki z płatnością przy odbiorze zostaną odesłane.


Przydatne dokumenty:

- Informacja o prawie odstąpienia od umowy.

- Formularz odstąpienia od umowy.

Informujemy, że stosujemy Kodeks dobrych praktyk, czyli zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

W przypadku jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami.

Dane kontaktowe:

e-mail: terrablue.pl@gmail.com

telefon: +48 600 049 802

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może też złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Telpress ATP ul. Sobieskiego 11 CD18; 40-082 Katowice, e-malem na adres terrablue.pl@gmail.com
  2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
  3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres terrablue.pl@gmail.com.
  4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi na adres wskazany w zamówieniu.
  5. Przy składaniu reklamacji można skorzystać z formularza ( załącznik)

FORMULARZ REKLAMACJI

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów